Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEBSITE

Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Quang Sáng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

thi KHI nam 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Sáng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:05' 07-01-2011
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUÝ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011
TRƯỜNG THCS ……………………………. MÔN: TOÁN 6
LỚP: ………… PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
HỌ VÀ TÊN: …………………………………… THỜI GIAN: 30 Phút (Không kể phát đề)
Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Viết tập hợp E = {x N* / x < 4} bằng cách liệt kê các phần tử là:
A. E = {0; 1; 2; 3} B. E = {0; 1; 2; 3; 4}
C. E = {1; 2; 3} D. E = {1; 2; 3; 4}
Câu 2: Tổng 27 + 30 chia hết cho số nào sau đây:
A. 9 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 3: Kết quả 43.45 bằng:
A. 1615 B. 415 C. 48 D. 168
Câu 4: Phép tính (-7) + (-14) có kết quả là:
A. -21 B. -7 C. 7 D. 21
Câu 5: Kết quả sắp xếp các số - 2; -4; 0; -3 theo thứ tự tăng dần là:
A. 0; -2; -3; -4 B. -3; -2; -4; 0
C. -4; -3; -2; 0 D. 0; -4; -3; -2
Câu 6: Hình vẽ bên có mấy đoạn thẳng ?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 7: ƯCLN(12; 24) là:
A. 4. B. 24 C. 6 D. 12
Câu 8: Cho hình , hai tia nào sau đây đối nhau?
A. MN và Mx B. Mx và Ny C. Nx và My D. Mx và Nx
Câu 9: Phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố là:
A. 120 = 2. 3. 4. 5 B. 120 = 1.8.15
C. 120 = 23.3.5 D. 120 = 2.60
Câu 10: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì:
A. AM + AB = MB B. MB + AB = AM
C. AM – MB = AB D. AM + MB = AB
Câu 11: Cho 4 điểm M, N, P, Q trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Ta kẻ được mấy đường thẳng đi qua 2 điểm?
A. 3 B. 12 C. 6 D. 4
Câu 12: Cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết AB = 10cm. Độ dài OA bằng:
A. 20cm B. 10cm C. 5cm D. 2cm


PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUÝ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011
TRƯỜNG THCS ……………………………. MÔN: TOÁN 6
LỚP: ………… PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
HỌ VÀ TÊN: …………………………………… THỜI GIAN: 60 Phút (Không kể phát đề)Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 87.36 + 87.64 b) 5.42 – 18: 32
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a) 7x + 3 = 24 b) x + 6 = 2
Bài 3: (2 điểm)
Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh của lớp đó trong khoảng 35 đến 60. Tính số học sinh của lớp 6C.
Bài 4: (2 điểm) Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm M và N sao cho AM = 3cm, AN = 6cm. Biết AB = 8cm.
Tính MB.
Tính MN.
Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AN không? Vì sao?
Bài làm:

KIỂM
Avatar
Thành viên mới xin gia nhập trang, rất mong được giao lưu cùng gia chủ-Chúc gia chủ năm mới thịnh vượng, an khang.
No_avatar
thay oy,e dag sap thj hoc kj 2 oy,ma truog e dua kai de cuog mon toan 9 nhug e coa 1 so bạ k jai dc,nho thay jup cho..e o pq.mong som nhan dc cm cua thay.e tk thay nhju`..Cười
 
Gửi ý kiến