Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEBSITE

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quang Sáng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quangsangpq
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Hải
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Ngọc Giao Ngôn, Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 40 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 134 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1853 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này